A/S "Eugesta EESTI" lager i Estland

    VVN leverte og utførte montering av lagerhyller for 11 550 palleplasser i lageret til selskapet "Eugesta EESTI" i området 10 400 kvadratmeter.