Installasjon av butikk - og lagerhyller i SJSC "Latvijas Pasts"

    I 2021 utførte VVN-teamet installasjonen av butikkhyllesystemer og stander i 40 postkontorer til SJSC Latvijas Pasts over hele Latvias territorium, samt levering og installasjon av pallehyller i lagerlokalene.