Lageret til SIA "DHL Logistics Latvia"

    VVN demonterte og pakket lagerutstyret og hyllesystemene, for så å flytte og sette sammen i de nye lagerlokalene. Totalt antall palleplasser er 12.000.