Levering av 3 gaffeltrucker til JSC "Talsu piensaimnieks"

    I september 2020 leverte SIA «VVN» tre gaffeltrucker fra selskapets «Lonking»-anlegg til selskapet «Talsu piensaimnieks».