Levering av garderober i Omniva-garderoben.

    Levering og montering av garderober til Omniva-garderoben.