Levering av tre D3000 dieselbiler til Marijampoli, Litauen

    Bedriften «Alt for butikker og lager» tilbyr et bredt spekter av lager- og lasteutstyr, fra jekkebiler til diesel-, gass- (LPG)- og el-motorløftere med en løftekapasitet på opptil 16 tonn.