Mezzanine - et to-etasjes lager i Norge

    VVN leverte og monterte mesaninhyllesystemet.