Pallestativer på lageret til firmaet "Pireka"

    I slutten av august 2020 leverte og monterte vi pallereoler i hangar-lageret til SIA "Pireka".