SIA "Karavela" lager

    Levering og installasjon av lagerhyllesystemer for plassering av 603 paller på lageret til selskapet "Karavela".