Sverige - Montering/montering av lagerhyllesystemer

    Lagerhylle (6000 pallplasser)

    Nytt lagerutstyr - pallereolsystem tilpasset kundens behov. Fordel - maksimal bruk av lagerplass. En nettingskjerm ble brukt for å skille lageret. Metallskjermer er installert på de laveste strålenivåene for enklere oppbevaring av mindre pakker.